Concurrentie- of Relatiebeding Casus

Gaat uw ex-werknemer of bedrijfsleider in dezelfde branche en zelfde omgeving tegen het afgesproken concurrentiebeding in voor zichzelf beginnen en krijgt u van uw klanten de opmerking dat deze ex-werknemer hen bestookt met concurrerende offertes dan zou u zo maar te maken kunnen hebben met een ex-werknemer of bedrijfsleider die zich niet houdt aan zijn concurrentie- of relatiebeding. U wilt alle twijfels wegnemen en wilt een onderzoek laten uitvoeren. PD Recherche heeft de kennis en de tools om een dergelijk onderzoek met succes uit te voeren. Met het door PD Recherche opgemaakte rapport-eventueel voorzien van foto’s en andere bewijsmiddelen- kunt u juridische stappen ondernemen. De kosten van een dergelijk onderzoek kunt u bij een civiele rechtsgang eventueel op deze ex-werknemer verhalen.

Casus concurrentie- of relatiebeding;

Casus 1:

Een groot metaalbedrijf heeft twee managers in verband met onverenigbare karakters met de rest van de directie ontslagen. Beide managers hebben een concurrentiebeding getekend en hebben een zeer riante ontslagvergoeding meegekregen. Na enige weken krijgt de salesmanager van het bedrijf een mail van één van haar klanten dat er een nieuw bedrijf in de markt is die onder de prijs is gaan zitten  van het metaalbedrijf.  Het bedrijf doet zelf onderzoek en men komt er al snel achter dat beide ontslagen managers hier achter zitten. Het metaalbedrijf verzoekt ons om beide managers te observeren. Men heeft namelijk nodig dat de beide heren bij hun klanten komen, wat volgens het concurrentie- en relatiebeding niet zou mogen.

Binnen twee weken is al duidelijk dat beide heren gezamenlijk klanten van hun oude werkgever bezoeken in Nederland alsmede België en dat men kantoor houdt bij een van de managers thuis. Met ons rapport van bevindingen en bijgevoegde foto’s wordt een procedure in werking gesteld bij de civiele kamer van de rechtbank om een zogenaamde bewijsinbeslagname af te dwingen. De rechter geeft dit af  en onder het toeziende oog van de deurwaarder en politie worden door forensisch experts de harde schijven van de computers, laptops en telefoons van beide managers gekopieerd. Onderzoek aan deze kopieën levert op dat beide managers al tijdens hun dienstverband bij het metaalbedrijf bezig waren met het opzetten van een eigen bedrijf en dat men relatiebestanden van het bedrijf had gekopieerd. Ook waren er offertes gekopieerd die waren uitgebracht aan relaties van het metaalbedrijf waarna men zelf later na einde dienstverband ook offertes uitbracht.

Het metaalbedrijf heeft een zaak aangespannen tegen beide managers en is in het gelijk gesteld. Beide managers hebben een boete gekregen ter grote van hun ontslagvergoeding.

Casus 2:

Een salesmanager van een groothandel in Nederland kan bij een groothandel in Duitsland in dezelfde branche salesmanager Nederland worden. Hij gaat er financieel aanzienlijk op vooruit en ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima. Er was echter voor deze salesmanager een relatiebeding in zijn arbeidscontract opgenomen. Omdat het hier om een specifieke branche ging met specifieke kennis  was er ook de schriftelijke afspraak tussen beide concurrerende groothandels gemaakt dat de salesmanager de eerste 2 jaren niet in Nederland zou werken. De salesmanager was hiermee ook akkoord gegaan.

Na enkele maanden krijgt de Nederlandse groothandel informatie dat de oud werknemer geregeld in Nederland werkzaam is. Het bedrijf verzoekt om observatie van deze oud salesmanager. De eerste observatie op maandag blijkt dat de salesmanager al zeer vroeg weggaat en Duitsland inrijdt. Hier wordt hij losgelaten. De volgende avonden wordt zijn auto niet thuis aangetroffen, waaruit mogelijk de hypothese gesteld kon worden dat de salesmanager in Duitsland verbleef en werkte.  De derde week rijdt de salesmanager naar een bedrijf in een grote plaats in het zuiden van het land en bezoekt daar een winkel in de branche waar hij werkzaam is. Vervolgens die dag nog twee en in de loop van de week meerdere soortgelijke winkels in Nederland.

Met de groothandel wordt overleg gevoerd en het blijkt dat deze winkels geen relaties zijn van de opdrachtgever. Met het concurrentieverbod en onze rapportage in de hand spant de groothandel een zaak aan tegen de salesmanager en Duitse groothandel. De rechter is van mening dat de salesmanager foutief heeft gehandeld en veroordeelt hem tot een hoge geldboete en stelt de Nederlandse groothandel in het gelijk. Wel is de rechter van mening dat 2 jaren concurrentie- en relatiebeding te lang is en brengt dit terug tot 1 jaar.

Twee maanden na deze uitspraak maar nog binnen het relatiebeding van een jaar meldt de groothandel dat ze informatie heeft dat de oud salesmanager bij verschillende relaties komt en zeer concurrerende offertes aanbiedt. De groothandel verzoekt ons nogmaals om observatie. In de week van observatie wordt duidelijk dat de oud-salesmanager samen met anderen in een Mercedes met Duits kenteken naar een grote internetwinkel in Nederland gaat en dat hij alleen ook nog andere winkels bezoekt. Het blijkt volgens de groothandel in Nederland dat twee directeuren van de Duitse groothandel samen met de oud salesmanager bij de directie van de grote internetwinkel zijn geweest. Dit betrof  een zeer belangrijke relatie van de Nederlandse groothandel en de andere bezochte bedrijven waren ook relaties.

De Nederlandse groothandel heeft opnieuw een zaak tegen hun oude salesmanager aangespannen en de rechter heeft de groothandel weer in het gelijk gesteld.