Frauduleus Ziekteverzuim Casus

Heeft u een langdurig  of vaak zieke werknemer in dienst en krijgt u anoniem informatie dat deze “zieke” werknemer wel bij kennissen of zelf bij een ander bedrijf werkzaamheden uitvoert? Dan wilt u duidelijkheid en alle twijfel wegnemen. PD Recherche heeft de kennis en tools in huis om een gedegen onderzoek uit te voeren. Met de door haar opgestelde rapportage kunt u in gesprek gaan met deze werknemer en eventueel juridische stappen ondernemen. U geeft in ieder geval een duidelijk signaal af dat uw bedrijf een integer bedrijf is met een correcte eerlijke arbeidsethos dat goed is voor haar werknemers maar niet wil worden misleid door hen.

Het bedrijfsrecherche-bureau van PD Recherche Rijssen heeft haar werkgebied in geheel Nederland.

De rechercheurs van ons bureau zijn allen op hun specifieke gebied specialisten, veelal afkomstig van de Politie, Marechaussee en andere overheidsinstellingen.

Door de vele en goede contacten met andere specialisten van gerenommeerde bedrijven kan het bedrijfsrecherche-bureau van PD Recherche Rijssen u als ondernemer in nagenoeg alle vormen van fraude van dienst zijn.

Casus 1:

Tijdens het gratis intakegesprek vraagt een werkgever wat hij kan doen met twee anonieme meldingen met betrekking tot  het gedrag van een zieke medewerker die op therapeutische basis alleen de ochtenden werkt. De man mag van de Arboarts geen zware handelingen uitvoeren en maximaal 4 uren lichte werkzaamheden verrichten. Omdat de werkgever ook nog eens die morgen door de meewerkend voorman op de hoogte was gebracht van het feit dat de betrokken werknemer niet op zijn werk was verschenen had de werkgever deze man vervolgens gebeld. Op de vraag van de werkgever waarom de werknemer niet op zijn werk was verschenen antwoordde deze  dat hij zich verslapen had en dat het haast niet meer de moeite was om te komen. Hierop had de werkgever gezegd dat het verslapen geen probleem was en dat hij dan  die middag wel kon komen werken. Tot verbazing van de werkgever vertelde de werknemer dat dit niet kon en dat hij de volgende morgen wel weer kwam werken.

Door een van onze rechercheurs werd de volgende dag reeds een onderzoek ingesteld, waarbij uit observatie naar voren kwam dat de betrokken werknemer na zijn werkzaamheden bij het bedrijf naar een verhuurbedrijf reed. Daar een zware compressor met bijbehorende slangen en gereedschappen in zijn auto tilde. Hierna vervolgens naar een café in de binnenstad reed en daar uitgebreid aan het werk ging met het luchtcirculatiesysteem waarbij zware buizen op plafond hoogte werden opgehangen, werd geboord en waarbij deze “zieke” werknemer met zwaar gereedschap in de weer was.

Omdat het hier een geopend café betrof welke voor iedereen toegankelijk was, werden door de rechercheur foto- en video-opnamen gemaakt. Op twee latere dagen werd eveneens geconstateerd dat deze werknemer druk in de middaguren in de weer was met zware werkzaamheden, terwijl de Arboarts had aangegeven dat dit slecht voor het ziekteherstel van de betrokken werknemer zou zijn.

De werknemer is  hierop in een confronterend gesprek op staande voet ontslagen. In de navolgende gerechtelijke procedure die de door de ontslagen werknemer was aangespannen werd de werkgever ook nog eens door de rechter in het gelijk gesteld, zodat dezer werkgever zonder ontslagvergoeding de laan uit kon.

Casus 2:

Bij een groot transportbedrijf  werkt een vrachtwagenchauffeur die al geruime tijd in de ziektewet loopt. Omdat het bedrijf ook steken heeft laten vallen tijdens de ziekteperiode van deze werknemer heeft het UWV bepaald dat de werkgever nog een jaar langer het salaris moet doorbetalen, voordat de man een UWV-uitkering krijgt. De directeur van het bedrijf geeft aan dat er bij hem informatie is binnengekomen dat deze man klust, terwijl hij van de Arboarts geen zware werkzaamheden mag verrichten en maar maximaal 1 uur mag autorijden per dag. Dat is ook de reden dat deze man niet meer als vrachtwagenchauffeur op het bedrijf kan functioneren en alle andere werkzaamheden op het bedrijf zijn hem te zwaar. Gezien zijn competenties komt deze werknemer niet voor kantoorwerk in aanmerking.

Onze rechercheurs hebben een onderzoek naar deze man ingesteld. Hieruit komt naar voren dat deze werknemer rustig als bestuurder van zijn auto anderhalf uur onderweg is naar een grote plaats in Nederland. Daar de gehele dag schilderwerkzaamheden uitvoert in een nieuwbouwhuis.  Waarbij hij ook nog eens op een trapje staat of op zijn knieën plinten schildert. Hierna rijdt de man weer anderhalf uur naar huis en gaat ’s avonds darten in de kroeg. Dit doet hij 3 dagen achtereen. Verder schildert de man die week enkele kamers in een boerderij. De werknemer is vervolgens, op het moment dat hij schilderend werd aangetroffen in de boerderij, geconfronteerd met het feit dat hij schilderwerkzaamheden uitvoert en lang in de auto rijdt. De werknemer geeft toe dat hij schilderwerkzaamheden heeft uitgevoerd maar dat hij dat als vriendendienst heeft gedaan en er geen geld voor heeft ontvangen.

De werkgever heeft met ons uitgebreide rapport in de hand, voorzien van foto- en filmopnamen, deze man op staande voet ontslagen en zijn loon ingehouden.  De werknemer is hiertegen in beroep gegaan. Deze zaak loopt nog in een arbeidsrechtelijke procedure.

Casus 3:

De eigenaar van een garagebedrijf komt naar ons kantoor en verzoekt ons om een onderzoek in te stellen naar zijn “ zieke” werknemer. De eigenaar is al bij zijn advocaat geweest en de advocaat heeft ons aanbevolen om het onderzoek te laten doen. In overleg met de advocaat en de eigenaar is besloten om deze werknemer een week lang te observeren.

Het blijkt dat deze werknemer in een grote stad in een woning met een grote inpandige garage woont. Al bij de eerste observaties is het een komen en gaan van mensen die allen de garage binnengaan. Op verschillende momenten is geconstateerd dat er personenauto’s de garage worden binnen gereden en dat dan de deuren weer worden gesloten. Soms staan de deur open en is te zien dat de betrokken  werknemer onder de desbetreffende auto’s bezig is met werkzaamheden aan die auto’s, zoals het vervangen van de wielen, reparaties aan de remmen, vervanging van de uitlaten of delen daarvan, enzovoorts.

In overleg met de advocaat is door de werkgever, in bijzijn van de betrokken rechercheur, een confronterend gesprek gevoerd met de betrokken “zieke” werknemer. Deze ontkende in eerste instantie, maar nadat hij geconfronteerd werd met de observaties en bijbehorende beelden bekende de werkgever verkeerd bezig te zijn geweest. In overleg is de arbeidsovereenkomst beëindigd en is de oud-werknemer voor zichzelf begonnen.