Interne Diefstallen en Fraudezaken Casus

Komt uw magazijnchef wel eens bij u met de opmerking dat hij zaken mist of hoort u van de werkvloer dat er makkelijk gefraudeerd kan worden op uw bedrijf? PD Recherche Rijssen is het bedrijfsrecherche-bureau voor al uw interne diefstallen en fraudezaken. PD Recherche heeft de kennis en tools in huis om al uw fraudezaken en / of interne diefstallen op deskundige wijze te onderzoeken. U kunt uw interne diefstallen, fraudezaken en andere  onrechtmatigheden binnen uw bedrijf met een gerust hart laten onderzoeken door de bedrijfsrechercheurs van ons bureau. U blijft de regie in handen houden over het bedrijfsrecherche-onderzoek. U krijgt een vaste onderzoeker van ons bureau als contactpersoon en wordt door deze bedrijfsrechercheur – indien u wenst- van de voortgang van het onderzoek op de hoogte gehouden. Ook hebben wij technische specialisten binnen ons bureau die (verborgen) camera’s kunnen plaatsen bij uw bedrijf om onrechtmatigheden binnen uw bedrijf aan te tonen. Ons bureau geeft u hierbij uitleg hoe desondanks de privacy van de werknemers gewaarborgd kan blijven, zodat u conform de wettelijke voorschriften blijft werken.

Casus 1:

Een ondernemer uit het Oosten van het land komt aan ons kantoor te Rijssen en vraagt wat hij kan doen  met de accountmanager Noord en Oost Nederland waarvan hij vermoedt dat deze de kantjes er af loopt. Tijdens het gratis intakegesprek blijkt dat deze accountmanager in het verleden goede resultaten heeft gehaald, maar dat hij het laatste half jaar nauwelijks business  binnenbrengt. De accountmanager was hier al op aangesproken, maar er trad geen verbetering op. Wel vulde de accountmanager keurig  zijn computer weekstaten in waarbij werd aangegeven dat hij regelmatig gesprekken had bij bedrijven, dat er business zat aan te komen en dat hij bezig was met offertes.

In overleg met deze ondernemer is besloten om de accountmanager een week te observeren. Tijdens deze week hebben we heel Nederland rond gereden, terwijl we nauwelijks in zijn rayon kwamen. Een enkele keer reed hij naar een bedrijf. Bleef daar een minuut of vijf bij het bedrijf staan of ging even naar binnen en reed weer weg. Ook ontdekten wij dat deze accountmanager in de tijd van onze opdrachtgever een hele dag een assessment volgde bij een groot recruitmentsbureau in het midden van het land. In deze observatieweek hebben we meer dan 1500 kilometer gereden kris kras door Nederland. Hebben we langs de kust gelopen, mooie binnensteden gezien en maar 2  bedrijfsbezoeken meegemaakt van hooguit 5 tot 15 minuten. Dit terwijl hij op zijn weekstaten had aangetekend dat hij wel bij 9 bedrijven was geweest in zijn rayon waarbij gespreken van minimaal 50 minuten tot een uur waren gevoerd. Kortom deze accountmanager pleegde fraude door middel van tijddiefstal van onze opdrachtgever.

In overleg met de ondernemer hebben wij deze accountmanager geïnterviewd en hem conform de wettelijke regels verteld dat hij door ons was geobserveerd. Omdat deze accountmanager al gauw in de gaten kreeg dat er zoveel informatie tegen hem lag dat ontkennen geen zin had gaf hij toe dat hij onjuist had gehandeld. Hij had inderdaad een assessment gevolgd in Utrecht, omdat hij op zoek was naar een andere baan. Hij had het niet meer naar zijn zin bij zijn baas, maar omdat hij nog geen andere baan had, geen andere bedrijfsauto en de inkomsten niet kon missen had hij maar net gedaan of hij druk was en had daarom heel Nederland doorgereden.

De accountmanager heeft in overleg met de ondernemer zelf ontslag genomen, zodat hem een rechtelijke procedure gespaard bleef met mogelijke negatieve gevolgen voor een nieuwe baan in de toekomst.

Casus 2:

De eigenaar van een horecaonderneming verzoekt ons bij hem aan kantoor te komen in verband met interne diefstal. De ondernemer vertelt dat een medewerkster in parttime dienst er van verdacht wordt geld weg te nemen.  Tijdens haar dienst komt het regelmatig voor dat het erg druk is geweest op het terras en dat de ondernemer dan een grote omzet verwacht, maar dat deze dan na telling tegenvalt.

Met in het oog op het proportionaliteitsbeginsel is eerst besloten om een zondag een rechercheur op het terras te laten zitten, die verschillende keren bestelling doet, waarna aan het eind van de avond wordt gekeken of alle bestellingen zijn genoteerd. In dit geval bleek dat te kloppen, zodat nog niet aangetoond kon worden of door de bewuste medewerkster geld werd ontvreemd.  Wel was het de rechercheur opgevallen dat er veel omzet was geweest die zondag. De ondernemer bekeek vervolgens de dagopbrengst op de kassastrook en dit kwam wel overeen met het geld in de kassa. Volgens de ondernemer had er naar zijn beleving meer geld in de kassa moeten zitten.  Omdat er geen mogelijkheid was om met gemerkt geld te werken is toch besloten om twee verborgen camera’s boven de kassa te installeren.

Binnen een maand bleek dat de bewuste medewerkster geld ontvreemde. Duidelijk was te zien op een zondag dat zij geld van de terrasopbrengst in de kassa stopte en er twee keer een bankbiljet van € 50,- uithaalde en dit in haar schoenen stopte. Bij controle bleek echter de dagstaat van de kassa-aanslagen wel te kloppen met de inhoud van de kas.  Op een andere zondag werd duidelijk hoe de medewerkster opereerde. Het bleek namelijk dat de medewerkster de bestellingen van een gezelschap op het terras niet aansloeg op de kassa. Met het geld dat ze ontving van de groep liep ze naar de kassa en daar was te zien dat ze het geld, 3 bankbiljetten van € 20,- in de kassa stopte. Bij een latere bestelling haalde ze vervolgens de 3 bankbiljetten uit de kassa en stopte deze in haar laarzen. Op het eind van de avond kwam het totaal van de kassa-aanslagen overeen met de inhoud van de kas.

De medewerkster is door de horecaondernemer zelf geconfronteerd met de diefstal. Zij bekende uiteindelijk de diefstal en heeft om ontbinding van het parttime contract gevraagd.