Werkzaamheden Ondernemers

 Interne diefstallen en fraudezaken:

Komt uw magazijnchef wel eens bij u met de opmerking dat hij zaken mist of hoort u van de werkvloer dat er makkelijk gefraudeerd kan worden op uw bedrijf? PD Recherche Rijssen is het bedrijfsrecherche-bureau voor al uw interne diefstallen en fraudezaken. PD Recherche heeft de kennis en tools in huis om al uw fraudezaken en / of interne diefstallen op deskundige wijze te onderzoeken. U kunt uw interne diefstallen, fraudezaken en andere  onrechtmatigheden binnen uw bedrijf met een gerust hart laten onderzoeken door de bedrijfsrechercheurs van ons bureau. U blijft de regie in handen houden over het bedrijfsrecherche-onderzoek. U krijgt een vaste onderzoeker van ons bureau als contactpersoon en wordt door deze bedrijfsrechercheur – indien u wenst- van de voortgang van het onderzoek op de hoogte gehouden. Ook hebben wij technische specialisten binnen ons bureau.

die (verborgen) camera’s kunnen plaatsen bij uw bedrijf om onrechtmatigheden binnen uw bedrijf aan te tonen. Ons bureau geeft u hierbij uitleg hoe desondanks de privacy van de werknemers gewaarborgd kan blijven, zodat u conform de wettelijke voorschriften blijft.

Concurrentie- of relatiebeding:

Gaat uw ex-werknemer of bedrijfsleider in dezelfde branche en zelfde omgeving tegen het afgesproken concurrentiebeding in voor zichzelf beginnen en krijgt u van uw klanten de opmerking dat deze ex-werknemer hen bestookt met concurrerende offertes dan zou u zo maar te maken kunnen hebben met een ex-werknemer of bedrijfsleider die zich niet houdt aan zijn concurrentie- of relatiebeding. U wilt alle twijfels wegnemen en wilt een onderzoek laten uitvoeren. PD Recherche heeft de kennis en de tools om een dergelijk onderzoek met succes uit te voeren. Met het door PD Recherche opgemaakte rapport-eventueel voorzien van foto’s en andere bewijsmiddelen- kunt u juridische stappen ondernemen. De kosten van een dergelijk onderzoek kunt u bij een civiele rechtsgang eventueel op deze ex-werknemer verhalen.

Frauduleus ziekteverzuim:

Heeft u een langdurig  of vaak zieke werknemer in dienst en krijgt u anoniem informatie dat deze “zieke” werknemer wel bij kennissen of zelf bij een ander bedrijf werkzaamheden uitvoert? Dan wilt u duidelijkheid en alle twijfel wegnemen. PD Recherche heeft de kennis en tools in huis om een gedegen onderzoek uit te voeren. Met de door haar opgestelde rapportage kunt u in gesprek gaan met deze werknemer en eventueel juridische stappen ondernemen. U geeft in ieder geval een duidelijk signaal af dat uw bedrijf een integer bedrijf is met een correcte eerlijke arbeidsethos dat goed is voor haar werknemers maar niet wil worden misleid door hen.

Het bedrijfsrecherche-bureau van PD Recherche Rijssen heeft haar werkgebied in geheel Nederland.

De rechercheurs van ons bureau zijn allen op hun specifieke gebied specialisten, veelal afkomstig van de Politie, Marechaussee en andere overheidsinstellingen.

Door de vele en goede contacten met andere specialisten van gerenommeerde bedrijven kan het bedrijfsrecherche-bureau van PD Recherche Rijssen u als ondernemer in nagenoeg alle vormen van fraude van dienst zijn.

 

 

Uw gegevens, ons belang……..

Paalman & De Roy van Zuydewijn Recherche V.O.F. ( kortweg PD Recherche)  is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  PD Recherche is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

PD Recherche gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

  • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
  • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
  • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij

PD Recherche verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens.
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

avgverzoek@pdrecherche.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

PD Recherche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. PD Recherche bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart PD Recherche uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

PD Recherche is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.  PD Recherche heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is integer en kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met PD Recherche. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

PD Recherche verwijst tevens naar de volgende websites:

de autoriteit persoonsgegevens

informatie over de AVG

website dienst justis

de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus