PD Recherche | Bedrijfsrecherche en particulier onderzoek
Als het goed en professioneel moet zijn

ALIMENTATIE- EN OF PARTNERONDERZOEK: 

Als uw ex-partner opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont met een ander als waren zij gehuwd eindigt uw verplichting tot het betalen van de partner alimentatie. U kunt het bestaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap eenvoudig bewijzen, echter bij een samenleving als waren zij gehuwd ligt dat moeilijker. 

De rechtspraak is terughoudend met het beëindigen van een alimentatie verplichting wegens samenwonen. Een beëindiging betekent immers dat uw ex-partner ook in de toekomst geen aanspraak meer op partner alimentatie kan doen. Bij een nihil-stelling is dit anders. 

De rechtbank verwacht dan ook dat u met goede bewijzen komt dat uw ex-partner opnieuw samenwoont met een ander voordat u onder uw partneralimentatieverplichting uitkomt. 

De Rechtbank en het Gerechtshof houden 5 criteria aan om samenwonen te bewijzen:

  • Een affectieve (/liefdes-)relatie 
  • Een duurzame relatie 
  • Samenwoning 
  • Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding 
  • Het wederzijds verzorgen door de partners

De eerste twee criteria zullen vaak wel duidelijk zijn. Als men een relatie met elkaar heeft, dan weet de buitenwereld daar vaak wel vanaf en is meestal wel duidelijk dat er sprake is van een liefdesrelatie. Als de relatie al enige tijd duurt, dan zal de duurzaamheid van de relatie ook wel worden aangenomen. De andere drie criteria zijn moeilijker te bewijzen en dat is waarvoor u PD Recherche kunt inschakelen. PD Recherche heeft de kennis en de tools om een alimentatie- of partneronderzoek goed uit te voeren. PD Recherche maakt van haar bevindingen en observaties een juridisch onderbouwd rapport op dat u eventueel kunt gebruiken in de rechtsgang. Een gemiddeld alimentatie- of partneronderzoek vergt ongeveer een tijdsduur van 3 tot 4 maanden. 

Om teleurstellingen te voorkomen adviseert PD Recherche altijd om een zogenaamd “vooronderzoek” in te stellen voor zij met een uitgebreid alimentatieonderzoek van start gaat. Wat dit vooronderzoek inhoudt en wat hiervan de kosten zijn wil PD Recherche u graag persoonlijk uitleggen. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen.