PD Recherche | Bedrijfsrecherche en particulier onderzoek
Als het goed en professioneel moet zijn

Waarheidsvinding

Bij het zoeken naar de waarheid hangt succes in hoge mate af van de kwaliteit van het onderzoek, de opsporing en de daaruit verkregen gegevens. PD Recherche werkt bij haar onderzoeken en opsporingen samen met professionele partijen welke elk uitmunten in hun vakgebied. PD Recherche zorgt voor de projectbegeleiding en rapportage. Om dit alles uit te voeren in de wettelijke kaders en het succes bij de rechter van het onderzoek te verhogen, werken wij samen en wordt PD Recherche geadviseerd door een jurist, die tevens registerinformaticus en universitair docent is. Mede daarom werkt PD Recherche professioneel, discreet en integer.


PD Recherche staat voor: 

  • een gedegen en professioneel onderzoek:
  • onderbouwd met feiten en omstandigheden;
  • met de garantie dat wij staan voor ons rapport;
  • en als getuige onze resultaten kunnen en willen onderbouwen en bevestigen.


                Ons motto: PD Recherche als het goed moet worden onderzocht.